Pojmem „množírna psů a koček“ se nejčastěji označuje chovné zařízení, kde jsou za účelem zisku v nevyhovujících podmínkách rozmnožována plemena psů a koček, přičemž dochází k týrání zvířat.

Kam nahlásit množírnu

Víte o nějaké množírně? Nebuďte lhostejní a nepřehlížejte utrpení psů v ní. Nahlaste podnět k prošetření pomocí následujícího formuláře. Co je důležité – zaručujeme Vám anonymitu, podnět nebude spojený s Vaším jménem. Snažte se být co nejvíce konkrétní, pokud máte nějaké fotografie, nebojte se připojit jako přílohu. I zdánlivé detaily mohou vést k efektivnějšímu prošetření.

Odkaz:  https://www.obrancizvirat.cz/mnozirny/nahlasit-mnozirnu/

Striktně vzato je „psí množírna“ pouhým mediálním pojmem, který právní řád ČR nezná. Jedná se o blíže nedefinovaný způsob chovu psů, realizovaný především pro komerční účely, který provázejí některé závadné jevy. Nejvýraznější z nich je nedostatečná péče o zvířata a daňové úniky při prodeji. Činnost množitelů je bezprostředně podmíněna poptávkou veřejnosti, nejvíce pak po módních plemenech, jejichž cena rozhodně nepatří k nízkým. Cílem je dosáhnout co nejvyššího výdělku při co nejnižších nákladech. Feny představují pouhý zdroj příjmu; množitelé je připouští při každém hárání a ty rodí, dokud jim to jejich fyzický stav umožní. Množitelé přitom sami rozhodují o tom, kterým psem nakryjí fenu, bez ohledu na jejich zdraví, původ a povahové či exteriérové vlastnosti. Kvůli absenci kontroly dochází často ke křížení jedinců úzce příbuzných či nemocných, v důsledku čehož bývají i štěňata nemocná nebo s vrozenými vadami. Překupníci tuto okolnost zastírají falešnými výmluvami a neduhy kompenzují nízkou cenou. Tu však následně mnohonásobně překročí náklady na veterinární péči. Výjimkou nejsou ani prošlé vakcíny a zfalšované očkovací průkazy.[1]

Zvířata v množírnách žijí často v klecích nebo kotcích na nepřiměřeně malém prostoru (nejednou se brodí ve vlastních výkalech), nemají dostatek vody ani krmiva, chovatelé jim nezajišťují potřebnou veterinární péči. Jakmile feny nejsou schopny další reprodukce, bývají nemilosrdně utraceny. Štěňata jsou od matky odebírána příliš krátce (většinou tři až čtyři týdny po porodu), což se následně projeví na jejich zdraví a psychice.[2]

O množírenské problematice se začalo na veřejnosti intenzivně hovořit v létě 2014 v souvislosti s kauzou moderátora a sportovního komentátora České televize Jana Smetany. Jan pořídil nevědomky své dceři Nikole k jejím sedmým narozeninám nemocné a příliš mladé štěně od jedné podvodné prodávající. Pejsek záhy, přesně v den sedmých narozenin dcery, uhynul.[3]


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .